fejlec
MEGHÍVÓ
Részletes program:
Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a Páneurópai piknik után 30 évvel
On-Line
jelentkezési lap

A IX. Magyar Világtalálkozó keretében szervezett
KEP XII. TÁRSADALMI PÁRBESZÉD FÓRUM BESZÁMOLÓJA

Konferencia "Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a Páneurópai piknik után 30 évvel" témakörben


Idén 12. éve rendezi meg a KEP a Társadalmi Párbeszéd Fórumot, amely hagyományosan a Magyar Világtalálkozók kiemelt közéleti eseménye.


„Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a Páneurópai piknik után 30 évvel” témában 2019. május 16–án XII. Társadalmi Párbeszéd Fórumát rendezi meg a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület. A kerek évfordulóhoz érve a KEP ezúttal a Páneurópai piknik óta eltelt három évtizedes időszak fejlődését tekinti át kiemelt civil partnere, az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa közreműködésével, a Panoráma Világklub szervezésében sorra kerülő IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvénye keretében.

Az eltelt harminc év sorsdöntő volt Magyarország és Közép-Európa lakosainak életére és perspektíváira. A két plenáris ülés és két szekció keretében sorra kerülő rendezvényen értékeljük a Páneurópai piknik által elindított történelmi folyamat jelentőségét a magyarországi rendszerváltásban és a közép-európai térség politikai és társadalmi irányváltásában, a bekövetkezett geopolitikai átalakulásban és regionális átrendeződésben. Felidézzük az eseményt, amelyet olyanok követtek 1989. augusztus 19-től, mint a magyar kormány által véghezvitt szeptember 10-i határnyitás, közel 70 ezer keletnémet család egyesítése nyugat-németországi családtagjaikkal, a Magyar Köztársaság kikiáltása, a berlini fal ledöntése, a környező országok gyökeres rendszerváltása, az NDK megszűnése, Németország békés egyesítése, a Szovjetúnió, a Varsói Szerződés és a KGST felbomlása, 9 új állam létrejötte a térségben. Értékeljük a 2019-ig tartó elmúlt 3 évtizedes folyamatot, megismerjük a magyar vonatkozású történéseket, gazdasági és társadalmi folyamatokat és tapasztalatokat. Az eltelt 30 év Magyarországot is nagyban érintő fordulatos eseménysorozata és átalakulása kivetíthető a 2030-ig terjedő jövőre, amelynek európai viszonylatban egyik főszereplője Magyarország, stratégiai célja elérni, hogy az Európai Unió legjobban élhető országai közé kerüljön, továbbá az európai átlagnál gyorsabban fejlődjön a demográfiai helyzet, az oktatás, az egészségügy és több más kulcsfontosságú terület. A KEP stratégiai céljai és feladatai közé tartozik, hogy a párbeszéd által széles társadalmi szükségletet és információs igényt tud kielégíteni, a médiák és a kommunikáció útján remélhetően kellő társadalmi hatást elérve a magyarországi és a közép-európai lakosság, valamint a világszerte élő magyar diaszpóra körében. A KEP fórumai gyakorlatával összhangban itt is említést kaphatnak a szakképzett munkaerő utánpótlás, valamint a népességmegtartási problémák aktualitásai, a társadalmi párbeszéd fontossága, kiterjesztve az érintett EU tagországok teljes körét érintő együttgondolkodás jelenére és lehetőségeire, az Európa keleti felén belülről kezdeményezett kapcsolaterősítés érdekérvényesítő hatása az Európa szintű fejlesztési stratégia és támogatáspolitika alakítására annak érdekében, hogy az jobban segítse a nagy térség államainak felzárkózását. Ebben Magyarországnak a jövőben is kezdeményező szerepe lehet a szoros és sikeres V4 együttműködés bázisán. Előmozdíthatja, alakíthatja az integráció továbbfejlesztését úgy, hogy egyben hazánk érdekeit is a legjobban szolgálja például a migráció megfelelő kezelésével.

Hangsúlyt kívánunk adni a Kárpát-medencén belüli magyar-magyar kapcsolatok szerepe elemzésének a konferencia tárgya tekintetében, különös tekintettel a jövő Európájának perspektíváira. A brit kilépés polémiái, a menekültválság és a bevándorlás kezelése, egy európai integráció lehetséges irányainak és a két-sebességes Európa gondolatának megítélése által megosztott európai politizálás közepette egyre határozottabban rajzolódik ki a közép-európai országok összefogása közös érdekek és célok mentén. A V4 csoporthoz észrevehető osztrák és más közeledés és véleményegyeztetés remélt eredményessége a határokon átívelő együttműködés erősödése irányába hat. Számítunk az összefogásra hazai és Közép-európai, Kárpát-medencei partnereink, különösen ausztriai partnerünk, a bécsi Club Pannonia, illetve a KEP bővülő közép-európai hálózata tagjai és a Panoráma Világklub érdeklődő tagjai részvételére.

A meghívottak az egyesület magyarországi és Kárpát-medencei tagjai és a KEP rendezvények iránt érdeklődő más civil és nem civil szereplők. A ténylegesen részvevők számát 100 fő-re tervezzük, köztük a különböző szakterületek hazai képviselőit és a határon túli vendégeket.

A konferenciát két plenáris ülés teszi teljessé.

A konferencián szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket, fórumaink rendszeres részvevőit és új vendégeinket.A KEP Fórum levezető társelnökei:
a szünet előtt : Prof. Marinovich Endre a VERITAS h. főigazgatója, c. nagykövet, a KEP társelnöke, a Fórum programkoordinátora

a szünet után : Dr. Fazakas Szabolcs az Európai Bizottság főtanácsadója, a KEP alelnöke, volt miniszter

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Konferenciaterme
(Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet)

Időpont : 2019. május 16. (csütörtök) 10 órától

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
A program változtatási jogát fenntartjuk!

Támogatónk

lablec