fejlec
MEGHÍVÓ
Részletes program:
Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió keleti kibővítéséig és az új kihívásokig
On-Line
jelentkezési lap

A VIII. Magyar Világtalálkozó keretében szervezett
KEP XI. TÁRSADALMI PÁRBESZÉD FÓRUM BESZÁMOLÓJA

Konferencia "Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió keleti kibővítéséig és az új kihívásokig" témakörben


Idén 11. éve rendezi meg a KEP a Társadalmi Párbeszéd Fórumot, amely hagyományosan a Magyar Világtalálkozók kiemelt közéleti eseménye.


A fórum a Monarchia szétesésétől napjainkig felöleli az elmúlt kerek 100 esztendő eseményeit és társadalmi, gazdasági mozgását az európai integrációs elgondolások, elméletek és történések áttekintésével. A fórumról több hónapos közös munkával igényes kiadványt készítünk terjesztés céljából. Tervezünk egy kárpát-medencei szimpóziumot Budapesten a monarchia utódállamai részére 2019. márciusára. Itt a megjelent kiadványt felhasználhatjuk a társadalmi szintű tájékoztatáshoz és ismeretterjesztéshez, áttekintve egy eredményes politikai-gazdasági integráció szétesése nyomán 100 évvel ezelőtti holtponttól kiinduló új európai összefogásra és integrációra irányuló törekvés fontos állomásait. Elemezzük és bemutatjuk az egykori tagországok és régiók közötti együttműködés felélesztése szükségszerűségét, a mai közép-európai és V4 egységes fellépés, koordináció és együttműködés fontosságát, fokozódó erejének, súlyának és szerepének EU-t formáló .tényezővé tételét napjainkban.

A Társadalmi Párbeszéd Fórumot ezúttal is kiemelt civil partnerünk, az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa közreműködésével rendezzük meg, hagyományosan a Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvényeként. A programsorozatban tárgyából és Közép-európai, Kárpát-medencei jellegéből és történeti kontextusából adódóan közreműködik ausztriai partnerünk, a bécsi Club Pannonia Egyesület (CP). Ezt indokolja az is, hogy a Club Pannonia képviseli a KEP-et Ausztriában, ezáltal együttesen megvalósítandó programunk erősíti a Kárpát-medencei civil hálót, mely a KEP egyik fő célkitűzése.

Az előadások az elmúlt 100 év áttekintésével, az európai együttműködés szakaszaival és momentumaival foglalkoznak. Az előadók ismert szaktekintélyek, a téma legjobb ismerői. Előadásuk gondolatébresztő lesz a párbeszédhez, képet ad az Európai Unió létrejöttéhez vezető hosszú folyamat tanulságairól és vívmányairól, hatásáról az európai kontinens valóságának megváltozására, az európaiak életére, Európa fejlődésére, gyarapodására. A program nyitott, célunk, hogy minél több érdeklődő vegyen részt. A KEP honlapja naprakészen tájékoztat a rendezvényekről és online közvetít sokezres közönség felé a Magyar Világtalálkozót szervező partnere világhálózatának is köszönhetően. Ez a fórum is hozzájárul az egykori monarchia utódállamok nemzeti identitása erősödéséhez, az európai partnerek együttműködéséhez, a közös gondolkodáshoz és a magyar-magyar kapcsolatokhoz.

A meghívottak az egyesület magyarországi és Kárpát-medencei tagjai és a KEP rendezvények iránt érdeklődő más civil és nem civil szereplők. A ténylegesen részvevők számát 100 fő-re tervezzük, köztük a KEP külföldi képviselőit is és más határon túli vendégeket.

A konferenciát két plenáris ülés, illetve 2 szekcióülés teszi teljessé.

A konferencián szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket, fórumaink rendszeres részvevőit és új vendégeinket.


A rendezvény fővédnöke: Hg. Esterházy Antal, a KEP tiszteletbeli elnöke, az Esterházy hercegi család feje

A KEP Fórum levezető társelnökei:
a szünet előtt : Dr. Czeglédi József, a KEP elnöke, az MTA Köztestület tagja

a szünet után : Dr. Szalók Csilla PhD., Budapesti Gazdasági Egyetem – KVIK Turizmus Intézet vezetője, tanszékvezető tanár, a KEP alelnöke

A KEP Fórum moderátorai:
a szünet előtt : Prof. Marinovich Endre, VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató-helyettes, BGE tanára, c. nagykövet, KEP társelnök, a program koordinátora
a szünet után : Dr. Fazakas Szabolcs, Európai Biz. főtanácsadója, v. miniszter, az Európai Számvevőszék v. tagja, c. egyetemi tanár, a KEP és az EMMT alelnöke


Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Konferenciaterme
(Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet)

Időpont : 2018. május 17. (csütörtök) 15 órától

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
A program változtatási jogát fenntartjuk!


Támogatónk

lablec