Ismerkedjen meg velünk!
Közép-Európai Club Pannonia Egyesület
BELÉPÉSI NYILATKOZAT - BEITRITSERKLäRUNG

Tiszteletbeli elnök: hg.Esterházy Antal

Alulírott kijelentem, hogy a KÖZÉP-EURÓPAI CLUB PANNONIA-ba
rendes / ifjúsági (14-30 kor között) / jogi / pártoló tagként belépek
és mint olyan a klub szabályait magamra nézve érvényesnek tekintem.

Als Unterzeichneter erkläre ich hiermit, dass ich dem MITTELEUROPäISCHE CLUB PANNONIA als
ordentliches / Student (14-30 Alt) / juristisches / unterstützendes Mitglied beitrete
und die Clubstatuten für mich verbindlich betrachte.

Név / Name

Postai cím / Postadresse

Telefon szám / Tel.

Mobil szám / Mobile

e-Mail (kötelező!)

Állampolgárság / Staatsangehörigkeit

Képzettség / Ausbildung

Foglalkozás / Beruf

Ajánlotta / Empfohlen von

Tagsági díjak:
  rendes tag ifjúsági tag (14-30 éves korhatárral) jogi tag pártoló tag
Egy évre 5.000.-Ft 1.000.-Ft 35.000.-Ft 50.000.-Ft

A tagdíj befizetése történhet csekken vagy átutalással a KEP bankszámlájára:
Erste Bank: 11600006-00000000-05061749
Kérjük a nevet és 2023. évi tagdíj szöveget a Közlemény rovatba beírni szíveskedjék.

Várjuk Önt is tagjaink sorába!