Küldetésnyilatkozat

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület pártoktól független civil szervezet, amelynek alapvető célja a közép-európai kapcsolatok ápolása az Európai Unió normáinak megfelelően. Ennek érdekében végzi tevékenységét elsősorban a gazdasági élet, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra, a történelmi hagyományok, az idegenforgalom, a nemzetiségi ügyek, az információ csere és a közvélemény tájékoztatása területén.

Vállalt feladatainak megvalósítását tartva szem előtt rendezvényeket (konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, szakmai konzultációkat, tanulmányutakat) szervez, segítve ezzel is tagsága és az azon kívül érdeklődök széleskörű tájékozódását és tájékoztatását. Feladatának tartja továbbá a közbiztonság és a terrorizmus elleni harc területén folytatott tapasztalatcserét, valamint mindazon tagjainak szakmai és erkölcsi támogatását, akik erre rá vannak szorulva.

Tevékenységét fokozatosan kiterjeszti Közép-Európa valamennyi országára.Budapest, 2003. március 15.