Éves programbeszámolóink:
2023. 2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

2021. évi programbeszámolónk


2021. január 5. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:

A pesti mágnásnegyed

Az eszmecsere résztvevői:
Ordasi Zsuzsanna
Ordasi Zsuzsanna
a Károli Gáspár Református Egyetem docense

Dubniczky Zsolt
Dubniczky Zsolt
munkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Moderátor:
Hermann Róbert
Hermann Róbert
kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:VERITAS Történetkutató Intézet
youtube csatornája


* * *


2021. január 26. (kedd) 15:00 – 17:00-ig / 40 perces blokkokban
Téma:

a KEP Elnökség kibővített on-line ülése:

* * * * * *
Tájékoztatásul adjuk meg az 1-ső napirendi ponthoz a letölthető munkaanyagokat:
Összefoglaló munkaanyag (elérhető itt!)
Teljes munkaanyag (elérhető itt!)
A Szerkesztő Bizottság várja észrevételeiket, hozzászólásaikat az info@kepcp.hu e-Mail címünkön!
* * *


2021. február 2. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:

Száz éve alakult meg Bethlen István kormánya (1921. április 14.)

Az eszmecsere résztvevői:
Sipos József
Sipos József
c. egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem)

Gali Máté
Gali Máté
(Rubicon Intézet)

Moderátor:
Ujváry Gábor
Ujváry Gábor
intézetvezető
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:VERITAS Történetkutató Intézet
youtube csatornája


* * *

2021. február 25. (csütörtök) 09:00 – 19:00-ig
Téma:

„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” Egyházi személyek a GULAG fogságában
a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány online konferenciája
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából,
program
részletes program és meghívó ide kattintással érhető el


Helyszín: a Gulag Alapítvány youtube csatornája
https://www.youtube.com/channel/UC6WEwYp5SnOtqO7J1L2sCtQ

* * *


2021. március 2. (kedd) 15:30-17:00-ig / 40 perces blokkokban
Téma:

Törzsasztal fórum (online konferencia)

Téma:
A civilek és a gazdaság közös környezete: Kárpát-medencei régió

* * * * * *

Köszöntő és általános moderátor:
Dr. Czeglédi József
Dr. Czeglédi József
a KEP elnöke, a közgazdaságtudományok kandidátusa
a Köztársasági Elnöki 56-os emlékérem tulajdonosa, az 56-os Forradalom fegyveres résztvevője

Előadóink:
"A partnerség egyes kérdései a Kárpát-medencében a turizmus területén"
Prof. em. dr. Fekete Mátyás PhD

Prof. em. dr. Fekete Mátyás PhD
a közgazdaságtudományok területén, a turizmusban (Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége-TUTSZ) és a hazai, regionális és európai szakmai és tudományos életben betöltött sokéves tevékenysége tapasztalatai alapján vitaindító előadást tart a Kárpát-medencei turizmus, a civilek és a gazdaság közös környezete összefüggéseiről
prezentáció elérhető itt!

"Kárpát-medence Régió: a KKV együttműködés jelentősége az üzleti és civil kapcsolatokban"
Gilyán György
Gilyán György
a Kelet-Európai Üzleti Klub vezetője, a KEP Elnökség tanácsadója
volt államtitkár, nagykövet,
prezentáció elérhető itt!

Felkért hozzászóló:
"Mit kell tenni az újranyitás napja előtt?"
Bártfai Endre
Bártfai Endre
a TUTSZ titkára, a KEP Ifjúsági tagozat koordinátora
prezentáció elérhető itt!


* * *2021. március 2. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:


Baloldali Blokk egykoron – 75 éve hozta létre a politikai szövetséget a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szakszervezeti Tanács


Az eszmecsere résztvevői:
Zinner Tibor
Zinner Tibor
tb. egyetemi tanár

Glaub Krisztián
Glaub Krisztián
levéltáros
VERITAS Történetkutató Intézet

Moderátor:
Marinovich Endre
Marinovich Endre
a KEP társelnöke
főigazgató-helyettes, kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:VERITAS Történetkutató Intézet
youtube csatornája


* * *


2021. március 23. (kedd) 15:00-17:00-ig / 40 perces blokkokban
Téma:

Törzsasztal fórum (online konferencia)

* * * * * *

Téma 1:
A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület (KEP)
utóbbi négy évben (2017-2020) megrendezett fórumainak összefoglalója,
különös tekintettel az utóbbi négy év Társadalmi Párbeszéd Fórumaira

Részvétel módja az online törzsasztal fórumon: regisztrációját követően megküldjük a belépési linket, amivel csatlakozni lehet a konferenciához
A regisztrációt lezártuk

Köszöntő és tájékoztató a januári kibővített elnökségi ülésen megfogalmazott véleményekről
és a felvetett javaslatokról a munka hasznosításával kapcsolatban:

Dr. Czeglédi József
Dr. Czeglédi József
a KEP elnöke, a közgazdaságtudományok kandidátusa

Felkért hozzászólóink:
Prof. Kroó Norbert akadémikus
Prof. Kroó Norbert akadémikus
az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa elnöke, a KEP alelnöke, az MTA v. alelnöke

Prof. Báger Gusztáv
Prof. Báger Gusztáv
az MNB elnökének főtanácsadója, az MNB Monetáris Tanács v. tagja, a KEP szenátora, József Attila díjas költő

Prof. em. dr. Fekete Mátyás PhD
Prof. em. dr. Fekete Mátyás PhD
a turizmus tapasztalt szakértője, több idegenforgalmi szervezet aktív vezetőségi tagja

Gilyán György
Gilyán György
a Kelet-Európai Üzleti Klub vezetője, a KEP Elnökség tanácsadója, volt államtitkár, nagykövet

Dr. Ligeti Dávid
Dr. Ligeti Dávid
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa

Tájékoztatásul adjuk meg a témához a letölthető munkaanyagokat:
Összefoglaló munkaanyag (elérhető itt!)
Teljes munkaanyag (elérhető itt!)
A Szerkesztő Bizottság várja észrevételeiket, hozzászólásaikat az info@kepcp.hu e-Mail címünkön!

Téma 2:
Báger Gusztáv,
az MNB elnökének főtanácsadója rövid könyvrészlet bemutatója:
„Globális gazdaság, lokális boldogulás” címmel.

Moderátor: Czeglédi József, a KEP elnöke


* * *


2021. április 6. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:


Közös ügyek – közös felelősség? A Monarchia hadereje, külpolitikája és Magyarország


Az eszmecsere résztvevői:
Pollmann Ferenc
Pollmann Ferenc
hadtörténész, az MTA doktora

Schwarczwölder Ádám
Schwarczwölder Ádám
munkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Moderátor:
Hermann Róbert
Hermann Róbert
kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:VERITAS Történetkutató Intézet
youtube csatornája


* * *


2021. május 4. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:


Magyarországi németség kollektív büntetése a II. világháború után


Az eszmecsere résztvevői:
Somlai Péter
Somlai Péter
történész, tanár
Madách Imre Gimnázium, Budapest

Orosz László
Orosz László
tudományos főmunkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Moderátor:
Ujváry Gábor
Ujváry Gábor
intézetvezető
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:VERITAS Történetkutató Intézet
youtube csatornája


* * *


2021. május 31. (hétfő) 16 óra
Téma 1:
a KEP 2021.évi Közgyűlése

napirend:

1.)
a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

2.)
Emlékezés Dr. Czeglédi József Elnök Úrra
Dr. Czeglédi József

3.)
Beszámoló és Közhasznúsági jelentés a KEP 2020. évi tevékenységéről, felterjesztő: Vasvári József klubigazgató

4.)
Pénzügyi beszámoló, felterjesztő: Gyömbér Ákos gazdasági felelős

5.)
Felügyelő Bizottság jelentése, felterjesztő: Gendur András FB elnök

6.)
A KEP Elnökének megválasztása

7.)
Döntés a KEP vezető tisztségviselőiről (a vezető tisztségviselő távollétében is újraválasztható)

8.)
Egyebek – aktuális pályázatok ismertetése, hozzászólások


Ezúton tájékoztatjuk a meghívottakat, hogy az Alapszabály szerint „A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok 50%+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén tizenöt napon belül, azonos napirenddel újabb ülést kell tartani, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha erre a tagokat a meghívóban előzetesen figyelmeztették.” Határozatképtelenség esetén a KEP 2021 évi megismételt Közgyűlésének időpontja: 2021. május 31. (hétfő) 16:30 a fent megjelölt helyen és napirenddel, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Téma 2:
a "KEP tematikus programja és működése" tárgyú pályázati tevékenység elindítása

a "KEP Társadalmi Párbeszéd hatékony aktív kommunikációval" c. pályázat ismertetése

Előadók:
Németh László
Németh László
a KEP projektmenedzsere


Vasvári József
Vasvári József
a KEP klubigazgatója

Helyszín: LaPerle Noire Étterem terasz (Bp. VI. Andrássy út 111.)

NEA_2021

* * *


2021. június 1. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:

Márton Áron és az erdélyi magyar katolicizmus a XX. században


Az eszmecsere résztvevői:
Nagy Mihály Zoltán
Nagy Mihály Zoltán
főlevéltárosbr> Román Állami Levéltár Bihar Megyei Fióklevéltára

Seres Attila
Seres Attila
főmunkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Moderátor:
Marinovich Endre
Marinovich Endre
a KEP társelnöke
főigazgató-helyettes, kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:VERITAS Történetkutató Intézet
youtube csatornája


* * *


2021. június 24. (csütörtök)
Téma:

VERITAS – konferencia


Harminc éve távoztak a szovjet csapatok Magyarországrólprogram


A konferenciát megnyitja
Boross Péter
Boross Péter
Magyarország egykori miniszterelnöke

A tudományos tanácskozás következtetéseit összefoglalja
Marinovich Endre
Marinovich Endre
a KEP társelnöke
főigazgató-helyettes, kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.
illetve online a VERITAS youtube csatornája


* * *


2021. július 29. (csütörtök)
Téma:

Falufejlesztő akadémia - Vértesacsa


program


A konferencián a KEP képviseletében előadást tart:

Vasvári József
a KEP klubigazgatója


Helyszín: Vértesacsa Falugondnokok háza, 8089 Vértesacsa Kossuth Lajos u. 1.

NEA_2021

* * *
2021. szeptember 15. (szerda) 16:00-18:00-ig
Törzsasztal fórum

A rendezvény kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható!


Téma:
Magyarország gazdasági, társadalmi fejlődését érintő középtávú perspektívái
(Európa hét éves pénzügyi ciklusa tükrében)


Moderátor:

prof. Pók Attila
prof. Pók Attila
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete ny. tudományos tanácsadója,
a Kőszegi Felsőbb-fokú Tanulmányok tudományos tanácsadója, az EMMT alelnöke

Előadóink:
prof. Kovács Árpád

a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság Örökös Tiszteletbeli elnöke,
a KEP elnöke
prezentáció elérhető itt!


prof. Báger Gusztáv

"Magyarország fenntarthatósági teljesítménye"
az MNB elnökének főtanácsadója, az MNB Monetáris Tanács v. tagja, a KEP szenátora, József Attila díjas költő
prezentáció elérhető itt!

Gilyán György

"Közép-Európa: kedvező környezet a magyar gazdaság számára"
a Kelet-Európai Üzleti Klub vezetője,volt államtitkár, nagykövet
a KEP Elnökség tanácsadója
prezentáció elérhető itt!


Hozzászólások


A rendezvény kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható!


Helyszín:az MTA Könyvtár kisterme
Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet

NEA_2021


* * *


2021. október 6. (szerda)
KEP XIV. Társadalmi Párbeszéd Fórum

XIV.Társadalmi Párbeszéd Fórum
Konferencia 2 szekcióban az európai nemzeti kisebbségekről és turizmusról
-részletes program és meghívó ide kattintással érhető el-

XIV.Társadalmi Párbeszéd Fórum

A rendezvény kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható!

Helyszín: az MTA Könyvtár Konferenciaterme és kisterme
Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet

NEA_2021

* * *2021. október 20. (szerda)
15:00-16:00-ig


KEP Rendkívüli Közgyűlés
A KEP módosított alapszabályának elfogadásáról
KEP Alapszabály 2021

16:00-18:00-ig
Törzsasztal fórum

A rendezvény kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható!


Téma:
Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulójáról

Moderátor:

prof. Dr. Kroó Norbert
prof. Dr. Kroó Norbert
a KEP alelnöke

Előadóink:
prof. Dr. Marinovich Endre
prof. Dr. Marinovich Endre
a KEP Társelnöke
„1956 élő emléke”

Dr.Marossy Endre
Dr.Marossy Endre
„Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőseinek, áldozatainak és csendben szenvedőinek az emlékezete”
prezentáció

Dr. Rácz János Phd
Dr. Rácz János Phd
„1956 hatvanöt évvel ezelőtti üzenet a magyar ifjúságnak”
prezentáció

A rendezvény kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható!


Helyszín:az MTA Könyvtár kisterme
Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet

NEA_2021

* * *


2021. november 30. (kedd)
16:00-tól


online Törzsasztal fórum

Téma:
A magyar-lengyel együttműködés , mint a közép-európai kapcsolatok fejlődésének dinamizáló tényezője
helyszín: KEP zoom platform – előzetes regisztrációt követően 2 x 40 perces időkerettel, digitális rögzítéssel


* * * * * *

Részvétel módja az online törzsasztal fórumon: regisztrációját követően megküldjük a belépési linket, amivel csatlakozni lehet a konferenciához
A regisztrációt lezártuk

Moderátor:

prof. Pók Attila
prof. Pók Attilat
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete ny. tudományos tanácsadója, a Kőszegi Felsőbb-fokú Tanulmányok tudományos tanácsadója, az EMMT alelnöke

Előadónk:
Bába Iván
Bába Iván
nagykövet, v.külügyi államtitkár

Felkért hozzászóló:
Gilyán György
Gilyán György
a Kelet-Európai Üzleti Klub vezetője,volt államtitkár, nagykövet, a KEP Elnökség tanácsadója
Részvétel módja az online törzsasztal fórumon: regisztrációját követően megküldjük a belépési linket, amivel csatlakozni lehet a konferenciához
NEA_2021

* * *


2021. december 7. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:


A magyar katolikus egyház „ellenálló csoportjai” kontra állambiztonság 1945 után.
XII. Piusz és a kommunista diktatúrák


Az eszmecsere résztvevői:
Birher Nándor
Birher Nándor
egyetemi docens
(Károli Gáspár Református Egyetem)
Szentszéki ügyvéd

Bertalan Péter
Bertalan Péter
tudományos főmunkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Moderátor:
Marinovich Endre
Marinovich Endre
a KEP társelnöke
főigazgató-helyettes
VERITAS Történetkutató Intézet


Helyszín:VERITAS Történetkutató Intézet
youtube csatornája


Továbbra is ajánljuk szíves figyelmükbe, tartalmas beszámolóinkat:
Éves programbeszámolóink:
2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

A "TÖRZSASZTAL" helyszíne:
esetenként változó
A rendezvényeinken való részvétel az esetek nagy részében ingyenes!


a KEP vezetősége