Együttműködés az Unióban is
61 nap a csatlakozásig
Budapest

A híd szerepét akarja betölteni a Közép-Európai Club Pannonia Egyesület (KEP) az EU tagországai és nem tagországai között az uniós csatlakozás után. A KEP terveiről Czeglédi József, a civil szervezet ügyvezető elnöke számolt be az Europressnek.


Fontos volna valamennyi közép-európai országban létrehozni a képviseleteket, a meglévő magyar, osztrák, német és vajdasági szekciók mellett – állítja Czeglédi József. Mivel többféle közép-európai régióhatár ismeretes, így pontosítani kell: a fogalom alatt Ausztriát és Magyarországot, illetve ezek szomszédos országait, valamint Lengyelországot és a Baltikumot értik.

Az egyesület tevékenysége a csatlakozás előtt és után is egyformán a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvek szerint zajlik. A közép-európai kapcsolatok fejlesztését tűzték ki célul a gazdasági élet, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra, a történelmi hagyományok, a nemzetiségi ügyek és a közvélemény tájékoztatása területén. A nagyobb horderejű tervek között szerepel egy széles körű összehasonlító kutatás elkészítése arról, hogy a májusban integrálódó országok mikor tudják elérni az Európai Unió átlagos életszínvonalat. Az egyesülettel szoros kapcsolatban álló Jövőkutatási Alapítvány előrejelzéseket készít a gazdasági, szociális, társadalmi, kulturális mutatók alakulásáról.

A határokon átnyúló szerveződés budapesti szekciója a csatlakozás után nagyobb figyelmet szentel azoknak a magyar közösségeknek, amelyekkel szemben Magyarország (az EU-előírások miatt) vízumkényszert vezetett be. Együttműködésüket segíti: a jelenlegi uniós pályázati rendszer egyre inkább lehetővé teszi, hogy a schengeni határokon kívüli országokkal közös pályázatokat készítsenek.

Czeglédi József szerint a személyes kapcsolatok építése ugyanolyan fontos, mint a rendezvények szervezése és az információcsere fenntartása. Ezért 2004-ben amellett, hogy részt vállalnak a konferenciák szervezésében, és véleményt nyilvánítanak az uniós csatlakozás kérdéseiben, kiemelt fontosságot tulajdonítanak tanulmányutak, kirándulások szervezésének; vitaklubot tartanak fenn kutatók, vállalkozók, valamint újságírók számára. Az elnök úgy véli, az Unióhoz való csatlakozás után újabb lehetőségek nyílnak meg egyesületük előtt, mivel a közösségben a civil szervezetek mozgástere lényegesen nagyobb, mint Magyarországon.

Nagy Vajda Zsuzsa

 

Klubtörténet

A Club Pannonia Egyesületet több mint 10 évvel ezelőtt Czeglédi József hozta létre Bécsben, aki akkor az Ausztriai Magyar Nemzeti Idegenforgalmi Képviseletet vezette. A budapesti szervezet – amelyhez jelenleg az ausztriai és a többi szekció is tartozik – 2001. szeptember
11-én
alakult meg, épp a New York-i terrortámadások napján. Ennek hatására került bele az alapító nyilatkozatba: „tapasztalatcsere a közbiztonság fenntartása és a terrorizmus elleni harc területén”. A pártoktól független egyesületnek mintegy 300 regisztrált tagja van, jogi és magánszemélyek fele-fele arányban.

Megjelent az Axel Springer magyarországi lapjainak 2004. 03. 01-i számaiban