Záró Nyilatkozat

 

 

Sikerrel zárult a Közép-Európai Club Pannonia (KEP) Társadalmi Párbeszéd Fóruma 5 parlamenti párt képviselőinek részvételével

 

Április 25.-én egész napos rendezvény keretében kereste a társadalmi párbeszéd lehetőségét a különböző nézetek és lehetőségek között a KEP.

Hg. Esterházy Antal elnök megnyitója és Fazakas Szabolcsnak, az Európai Parlament Elnöksége nevében elmondott üdvözlő szavai után a megvitatandó kérdéseket négy csoportban tárgyalták meg a résztvevők.

Az első téma a hazai és a határon túli nézetek együttműködésének megvitatása volt, amelybe bekapcsolódtak a Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról, valamint Horvátországból érkezett vendégek.

Másodikként a közélet és a gazdasági szféra szereplőinek társadalmi felelősségét vitatták meg a résztvevők.

A délutáni program a tudásalapú társadalommal, a lakosságmegtartó és munkaalkalmat teremtő képzéssel, valamint a „szolgáltató állam” megteremtése érdekében elvégzendő feladatokkal foglalkozott.

A rendezvényen előadást tartó és hozzászólásokat megfogalmazó közéleti személyiségek, elméleti szakemberek és a gyakorlatban dolgozók egyetértettek abban, hogy konfliktusokkal terhelt helyzetünk jobbítása csak társadalmi párbeszéd folytatásával lehetséges. A rendezvényen rész vett mind az 5 parlamenti párt országgyűlési képviselője és több határon túli magyar párt parlamenti képviselője is.

(További információ a KEP honlapján www.kepcp.hu és a 06 30 250 8384-es telefonon)

                                              

KEP Elnökség