Figyelmébe ajánljuk 2019.évi programbeszámolónkat!(Kattintson ide!)

MEGHÍVÓ

TÖRZSASZTALÁHOZ
és egyéb rendezvényeihez
A KEP folytatja sikeres budapesti TÖRZSASZTAL programját fórum jelleggel. A TÖRZSASZTAL célja egy rendszeres és kellemes összejöveteli lehetõség, pártoktól független társadalmi fórum szervezése tagjaink és fõbb partnereink számára tekintélyes közéleti személyiségek részvételével.
Ezúton tisztelettel meghívjuk Törzsasztalunkhoz és egyéb rendezvényeinkre, illetve igény esetén a KEP tagjai sorába.
A KEP tagsághoz lehet regisztrálni a
Tagfelvétel menüpontban.

Minden TÖRZSASZTALnak és egyéb rendezvénynek lesznek felkért, tekintélyes elõadói, akik a kiválasztott témák elismert szakemberei. Rövid bevezetõ elõadások után mindenkinek lehetõsége lesz az adott téma
megvitatásában való részvételre, illetve kérdések feltételére.
Arra törekszünk, hogy az elhangzottakat közreadjuk és megfelelõ módon publikáljuk.

2020. I. félévi előzetes programunk


2020. január 7. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:
Az antant viszonya Magyarországhoz 1919-ben
(a békekonferencia megnyitásától az Apponyi-delegáció elindulásáig)

Előadó:
Anka László
Anka László
tudományos munkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Beszélgetőtárs:
Vizi László Tamás
Vizi László Tamás
főiskolai tanár, általános rektorhelyettes
Kodolányi János Egyetem / Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet

Moderátor:
Hermann Róbert
Hermann Róbert
kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet

Helyszín:VERITAS Tört.Kut Intézet
1093, Budapest Zsíl utca 2-4. fszt.


* * *

2020. február 4. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:
Alkotmányosság helyreállítása. Az 1920. évi I. tc. és előzményei

Előadó:
Hollósi Gábor
Hollósi Gábor
tudományos főmunkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Beszélgetőtárs:
Máthé Gábor
Máthé Gábor
magyar jogtörténész, egyetemi tanár

Moderátor:
Ujváry Gábor
Ujváry Gábor
intézetvezető, kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet

Helyszín:VERITAS Tört.Kut Intézet
1093, Budapest Zsíl utca 2-4. fszt.


* * *

2020. február 11. (kedd) 17 óra
Téma:

KEP Törzsasztal Fórum
a KEP 2020.évi munkaprogram megbeszélése


Kiemelt téma:

„Trianon 100 – a békediktátum következményei és tanulságai”
KEP XIII. Társadalmi Párbeszéd Fórum előkészítése
Előadók:
Prof.Marinovich Endre
Prof.Marinovich Endre
a VERITAS Tört.Kut Intézet főigazgató helyettese, a Fórum progamkoordinátora, c.nagykövet, a BGE tanára,
a KEP társelnöke

Prof.Kroó Norbert
Prof.Kroó Norbert
akadémikus, az EMMT elnöke, az MTA v. alelnöke
a KEP alelnöke

Dr.Fazakas Szabolcs
Fazakas Szabolcs
volt európai parlamenti képviselő, az Európai Számvevőszék korábbi tagja, az MKT Európai Uniós Szakosztályának elnöke,
a KEP alelnöke


Németh László
Németh László
a KEP pályázati projekt menedzsere

Vasvári József
Vasvári József
a KEP klubigazgatója

Levezető elnök:
Dr.Czeglédi József
Dr.Czeglédi József
a Fórum Szervező Bizottsága elnöke
a KEP elnöke és a KEP 56-os Dialógus Bizottsága elnöke
a közgazdaságtudományok kandidátusa

A rendezvényen résztvesznek:
a KEP Elnökség és a Társadalmi Párbeszéd Fórum Szervező Bizottsága tagjai és több előadója is
Helyszín: az MTA Könyvtár tanácsterme
Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet


* * *

2020. március 3. (kedd) 18 óra
Téma:

VERITAS – estek keretében:
Egy 125 évvel ezelőtti kultúrharc. Az egyházpolitikai reformcsomag

Előadó:
Schwarczwölder Ádám
Schwarczwölder Ádám
tudományos segédmunkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Beszélgetőtárs:
Csibi Norbert
Csibi Norbert
egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem

Moderátor:
Hermann Róbert
Hermann Róbert
kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet

Helyszín: VERITAS Tört.Kut Intézet
1093, Budapest Zsíl utca 2-4. fszt.


* * *

2020. március 10. (kedd) 17 óra
Téma:

KEP 56-os Dialógus Bizottság Fórum
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hadbírósági perei az esztergomi hadosztály tisztjei és katonái ellen.
In memoriam Mecséri János ezredes, születésének 100. évfordulóján. (Április 18.)
Felkért előadók:
Dr. Marossy Endre
Dr. Marossy Endre
hadtörténész,
a KEP ’56-os Dialógus Bizottságának alelnöke

Prof. Jánosi Zoltán
Prof. Jánosi Zoltán
a Magyar Napló főszerkesztője

Dr. Kahler Frigyes
Dr. Kahler Frigyes
egyetemi docens, a KEP szenátora és a KEP ’56-os Dialógus Bizottsága tagja

Moderátor:
Dr.Czeglédi József
Dr.Czeglédi József
a KEP ’56-os Dialógus Bizottságának elnöke,
a KEP elnöke
Helyszín: az MTA Könyvtár tanácsterme
Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet


* * *

* ELMARAD* 2020. április 7. (kedd) 18 óra *ELMARAD*
Téma:

VERITAS – estek keretében:
Antall József hagyatéka, különöse tekintettel a trianoni örökségre

Előadó:
Tóth Eszter Zsófia
Tóth Eszter Zsófia
tudományos főmunkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Beszélgetőtárs:
Kapronczay Károly
Kapronczay Károly
történész, levéltáros, egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Moderátor:
Marinovich Endre
Marinovich Endre
a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató helyettese
a KEP társelnöke
VERITAS Történetkutató Intézet

Helyszín:VERITAS Tört.Kut Intézet
1093, Budapest Zsíl utca 2-4. fszt.


* * *

2020. április 21. (kedd)
Téma:

a KEP 2020. évi Közgyűlése
a rendkívüli helyzetre való tekintettel digitális formában:
Határidők, feladatok:
1.) 2020.04.07-ig: tagok kiértesítése az on-line Közgyűlésről (testesíti a meghívót)
2.) 2020.04.14-ig: tagoknak kiküldésre kerül a KEP Közhasznúsági Jelentése, Pénzügyi beszámolója, Felügyelő Bizottsági beszámolója
3.) 2020.04.21-ig: tagoktól e-Mail útján bekérjük szavazataikat

Helyszín: a KEP hivatalos honlapja és e-Mail címe


* * *

2020. május folyamán
a rendkívüli helyzetre való tekintettel digitális formában:
Téma:
A magyar gyógyidegenforgalom rövid története, Trianon hatása
Előadó:
Dr. Fluck István
Dr. Fluck István
a Gyógyfürdőügyi és Klimatológiai Világszövetség és a Magyar Balneológiai Egyesület tiszteletbeli elnöke
a KEP Elnökség tanácsadója

Helyszín: a KEP hiatalos honlapja

* * *

* ELMARAD* 2020. május 5. (kedd) 18 óra* ELMARAD*
Téma:

VERITAS – estek keretében:
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés

Előadó:
Gali Máté
Gali Máté
tudományos főmunkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Beszélgetőtárs:
ifj. Bertényi Iván
ifj. Bertényi Iván
történész, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese

Moderátor:
Ujváry Gábor
Ujváry Gábor
intézetvezető, kutatócsoport-vezető
VERITAS Történetkutató Intézet

Helyszín:VERITAS Tört.Kut Intézet
1093, Budapest Zsíl utca 2-4. fszt.


* * *

2020. május 13-15.
Téma:

Társadalmi Párbeszéd Fórum előtti 3 napos Kárpát-medencei szimpózium
SZERVEZÉS ALATT

* * *

2020. május 16.
KEP XIII. Társadalmi Párbeszéd Fórum
a X-ik Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvénye

XIII.Társadalmi Párbeszéd Fórum
„Trianon 100 – a békediktátum következményeiés tanulságai”
-részletes program és meghívó ide kattintással érhető el-

XIII.Társadalmi Párbeszéd Fórum

Helyszín: az MTA Könyvtár Konferenciaterme és kisterme
Budapest V.ker. Arany János utca 1., II. emelet


* * *

2020. május 18-26.
Téma:

Trianoni emlékút - az elcsatolt területekre,
együttműködve a kiemelt partner Panoráma Világklubbal
a XIII. Társadalmi Párbeszéd Fórum után részvétel 9 napos autóbuszos kiránduláson


részletes program és jelentkezési info ide kattintva érhető el!
Megkérjük tagjainkat, hogy jelentkezésükről egyeületünk titkárságát is : info@kepcp.hu tájékoztatni szíveskedjenek!
* * *

2020. május 29 – június 1.
Téma:

A XIII. Társadalmi Párbeszéd Fórum után
részvétel 4 napos vonatos kiránduláson Erdélyben, Csíksomlyón
a kiemelt partner Panoráma Világklub és a Kárpáteurópa Utazási Iroda által szervezett program keretében.
Pünkösdi búcsú, zarándoklat a Történelmi Magyarország Ezeréves határára Gyimesbükkre

részletes program és jelentkezési info idekattintva érhető el!


* * *

* ELMARAD* 2020. június 2. (kedd) 18 óra* ELMARAD*
Téma:

VERITAS – estek keretében:
Az első médiaháború

Előadó:
Rácz János
Rácz János
tudományos munkatárs
VERITAS Történetkutató Intézet

Beszélgetőtárs:
Kulin Ferenc
Kulin Ferenc
József Attila-díjas magyar kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Moderátor:
Marinovich Endre
Marinovich Endre
a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató helyettese
a KEP társelnöke
VERITAS Történetkutató Intézet

Helyszín:VERITAS Tört.Kut Intézet
1093, Budapest Zsíl utca 2-4. fszt.


* * *

Továbbra is ajánljuk szíves figyelmükbe, tartalmas beszámolóinkat:
Éves programbeszámolóink:
2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.


A "TÖRZSASZTAL" helyszíne:
esetenként változó
A rendezvényeinken való részvétel az esetek nagy részében ingyenes!


a KEP vezetősége