Munkaprogram
Összegfoglaló
a
KEP 2006. ÉVI ELÕZETES MUNKAPROGRAMJÁRÓL

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület (KEP) küldetésnyilatkozatában meghatározott céljának megfelelõen, pártoktól független civil szervezetként 2006-ben is elõsegíti a közép-európai kapcsolatok ápolását az Európai Unió normáinak megfelelõen elsõsorban a gazdasági élet, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra, az idegenforgalom és az információcsere területén. Ennek érdekében rendezvényeket, klubestéket, tanulmányutakat szervez, és információt nyújt tagjai számára. A rendezvények többségén való részvétel a KEP tagjai számára ingyenes.

A KEP 2006. évi fõbb feladatai a következõk:
1.
"TÖRZSASZTAL" fórum megtartása általában minden hónap elsõ keddjén 18 órától, meghívott tekintélyes elõadókkal, a következõ témákban:
A 2006. I. félévi törzsasztal fórum tervezett témái, elõadói és idõpontjai:
2006. február 7. kedd 18. óra
Téma:
A NATO szerepe Közép-Európában különös tekintettel Ukrajnára.

Az ukrán-magyar kapcsolatok aktuális kérdései.
Felkért elõadók:
NATO és ukrán szakértõk


2006. március 7. kedd 18. óra
Téma:
A 2006. évi országgyûlési választások fõ tétje.
Felkért elõadók:
kormánypárti és ellenzéki országgyûlési képviselõk

2006. április 4. kedd 18. óra
Téma:
Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának várható ünnepi eseményei.
Felkért elõadók:
az 56-os Szövetség országos elnöke és más illetékes vezetõk

2006. május 2. kedd 18. óra
Téma:
A határon túli magyarok helyzetének aktuális kérdései
Felkért elõadók:
illetékes határon túli vezetõk és a MEH illetékes vezetõje

2006. június 6. kedd 18. óra
Téma:
Vas megye bemutatkozása.
Felkért elõadók:
Vas-megye önkormányzatának elnöke és szakértõi.
A „TÖRZSASZTAL” helyszíne:
Az osztrák tulajdonban lévõ budapesti OLIVA Mediterrán Étterem (Budapest, IX. kerület Liliom u. 46.)
2.
Nemzetközi konferencia Budapesten 2006. október elsõ felében.
Téma: az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának közép-európai vonatkozásai

3.
Tervezett külföldi tanulmányutak, kirándulások:
2006. március 27.-tõl Borsiba (Szlovákia), II. Rákóczi Ferenc szülõhelye
3 nap busszal

2006. június 1-4. Magyarkanizsára (Vajdaság) kulturális és gyógy-turisztikai program
3 nap busszal

2006. június 28. Poznan (Lengyelország), történelmi és kulturális körút, a Poznani Felkelés 50. évfordulója alkalmából
5 nap busszal

2006. szeptember 1-3.Salzburg - Burg Kastl, osztrák-német gazdasági-, kulturális tanulmányút a KEP osztrák és német képviseleteinek közremûködésével
5 nap busszal

2006. szeptember 22. Versecbe (Vajdaság), Herceg Ferenc szülõhelye, szerb-román kulturális tanulmányút
3 nap busszal

(Az utazás konkrét feltételeirõl külön írásban illetve a KEP honlapon tájékoztatást adunk)
4.
Részvételi lehetõség a partner szervezetekkel közösen szervezett
gazdasági, idegenforgalmi, környezetvédelmi, kulturális és közbiztonsági rendezvényeken..

5.
A KEP EU pályázatkészítõ és tanácsadó munkaközösségének intenzívebb mûködtetése különös tekintettel a határon túli magyar partnerekkel való együttmûködésre.

6.
A KEP közhasznú szervezetté minõsítése után intenzívebb részvétel hazai pályázatokon.

7.
A KEP honlapjának rendszeres karbantartása. A weboldalakon kedvezményes megjelenési lehetõség biztosítása a tagok számára.

8.
A KEP munkabizottságai és határon túli szekciói munkájának segítése.

9.
A KEP titkársági feladatait ellátó budapesti WTC Club adottságainak kihasználása, mert így közel 100 ország mintegy 300 nagyvárosával van szoros internetes kapcsolatunk.

10.
Ígéretünk van Mádl Ferenc volt köztársasági elnöktõl, a KEP védnökétõl arra, hogy 2006-ban sor kerül tervezett látogatására.
Ugyancsak tervezzük Sólyom László köztársasági elnök meghívását is. Hg. Esterházy Antal
elnök
   Dr. Czeglédi József
ügyvezetõ elnök